sábado 27/02/21

Emigración: durante 2015 tiveron que abandonar Galiza 24.935 persoas, unha media de 68 cada día

A Estatística de migracións que vén de publicar o INE indica que o ano pasado marcharon de Galiza perto de 25.000 persoas, 10.000 ao estranxeiro e case 15.000 a outros territorios do Estado. Desde 2009, un total de 202.052 galegos tiveron que coller as maletas.

Emigración
Emigración
comentarios