A requisa de bandeiras nacionalistas galegas en Pasarón chega ao Parlamento

O deputado do BNG Luis Bará pregunta ao goberno galego por esta confiscación. Considera a fronte nacionalista que estamos diante dun “ataque contra a liberdade de expresión”, como se puxo de manifesto en sentenzas xudiciais.

Sen titulo
Comentarios