sábado 15/08/20
Avance dos dados do IGE 2016

Aumenta a fenda entre falecementos e nacementos

O Instituto Galego de Estatística vén de publicar os dados provisionais sobre o movemento natural da poboación en 2016. Unhas cifras que constatan o incremento da fenda entre falecementos e nacementos no país, de maneira que o saldo vexetativo segue a empeorar.

Aumenta a fenda entre falecementos e nacementos
comentarios