Demandan que o 50% da produción de Netflix e HBO no Estado español sexa en galego, catalán ou éuscaro

Alegacións proxecto de lei xeral de comunicación audiovisual do Estado para que que reflicta a diversidade cultural e lingüística.

Unha persoa visualiza Netflix no seu teléfono móbil. (Foto: Europa Press)

O pleno do Consello do Audiovisual de Cataluña (CAC) aprobou un acordo con alegacións ao proxecto de lei xeral de comunicación audiovisual, que está a tramitarse no Congreso español e ten como obxectivo a transposición da Directiva 2010/13 / UE.

Esta directiva europea, aprobada en novembro de 2018, implica actualizar a normativa audiovisual mediante a incorporación de servizos de televisión baixo demanda, como Netflix ou HBO, e plataformas para partillar vídeos, como YouTube.

Nas alegacións indícase a necesidade dun novo enfoque que reflicta a diversidade cultural e lingüística do Estado español. Considérase que deberían preverse medidas específicas en relación coa produción e promoción de todas as linguas oficiais.

Así, no que se refire á obriga de financiar obras europeas, o Consello propón aumentar dun 5 a un 10% a cota de financiamento de obras europeas para servizos de televisión baixo demanda, como Netflix ou HBO, en liña con outros países europeos.

No caso das cadeas xeralistas, o CAC propón manter o sistema actual, un 5% para as privadas e un 6% para as públicas.

Tamén se solicitou facer valer a diversidade cultural e a participación do 50% das obras en idiomas do Estado para catalán, éuscaro ou galego, "dada a precaria situación" destas linguas no ámbito audiovisual, ou polo menos unha porcentaxe que se corresponde co peso poboacional do conxunto de territorios con linguas cooficiais.

O CAC subliña que o borrador non introduce ningunha porcentaxe específica para linguas cooficiais distintas do castelán.

 Por iso, afirma que, do 50% mencionado reservado para as linguas oficiais no Estado, o 50% é para o catalán, o éuscaro ou o galego, dada a precaria situación destas linguas no ámbito audiovisual.

Comentarios