Morgante

Cesar Lorenzo "Cequeliños". (Foto: Xan Carballa)
star
CULTURA

A gran novela do pequeno sistema

A gran novela galega, de César Cequeliños, non pretende ser a gran novela galega, senón afondar, desde a ironía, nos mecanismos dun sistema literario que busca esa gran novela como lexitimación.