monacato

Martirio
MEMORIA E HISTORIA

As dúas vidas do monxe galego Baquiario

Fixo parte daquela xeración de ouro que alumeou o espertar cultural galego nas centurias do baixo Imperio. Acusado de formar nas filas do partido priscilianista veuse obrigado a renegar da mesmo para salvar a vida, producindo unha importante obra doutrinal que o situou á cabeza do pensamento europeo do momento. Viaxeiro impenitente percorreu todo o mundo coñecido desde as costas atlánticas até Palestina, nunha rota moi habitual para a oligarquía galega do momento, sendo considerado o grande impulsor do monacato na península ibérica.