Juan Prieto

A fachada da escola conta con diferentes efectos de transparencia.
star
Reportaxes

Prieto Patiño. Complementarios

Juan Prieto e Faustino Patiño son dous arquitectos moi diferentes. As súas formas de pensar e traballar chegan a ser opostas, mais as súas diferencias fan que funcionen como equipo. As súas miradas son complementarias.