Ana Amado

Colexio Maior Cesar Carlos, de Aleandro de la Sota.
Mostra no Museo Interactivo da Historia

A arquitecta e fotógrafa Ana Amado expón unha mostra fotográfica sobre arquitecturas da modernidade en Lugo

Recolle dúas series, unha de imaxes en branco e negro de edificios seminais da arquitectura do século XX, e outra con fotografías en color dos poboados de colonización que proliferaron a mediados do pasado século,