Opinións de Ana Boullón

Ana Boullón

Póñense nomes galegos ou non?

Son citada, sen que se diga o meu nome, nun artigo publicado en Nós do 7/11/20 escrito por Francisco Rodríguez. Estraña que o autor, que se cualifica como historiador (amais de crítico literario) non acuda directamente ás fontes e cite opinións de segunda man. Agora os lectores da súa columna…