Sargadelos, máis que cerámica

A cerámica de Sargadelos cos seus debuxos xeométricos en azul cobalto e branco é un símbolo ineludíbel do deseño galego. Porén, a dimensión do proxecto de Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane López escapa ao ámbito artístico e empresarial e lígase cun proxecto de restauración da Galiza soñado no desterro arxentino.
sargadelos
Comentarios