Lupe Martínez, investigadora: "A coruñesa foi a zona máis combativa do país"

Autora de Coa man armada, a súa primeira achega á guerrilla, Lupe Martínez, 16 anos despois, publica Guerrilleir@s antifranquistas da provincia da Coruña (Galaxia), centrada no inventariado dos homes e mulleres que se botaron ao monte e na que ofrece máis de 300 fichas de “guerrilleiros” e "fuxidos" e centos de documentos.
A investigadora Lupe Martínez no Culturgal, na fin de semana (Foto: Antón Mascato).
photo_camera A investigadora Lupe Martínez no Culturgal, na fin de semana (Foto: Antón Mascato).

—De primeiras sorprende a decisión de enfrontar esta investigación dividindo o país en provincias, considerando que houbo movementos da guerrilla que traspasaron os lindes provinciais e mesmo xente que non sendo nacida en territorio da provincia da Coruña, actúan nela con intensidade... Como explica o seu criterio?
A miña pretensión era trazar unha historia da guerrilla organizada máis aló das protopartidas na zona máis combativa do país, que foi a provincia da Coruña, recoñecido até polos detractores da guerrilla, como o xeneral da Garda Civil e historiador Francisco Aguado Sánchez, e facelo a través das biografías dos seus protagonistas.
A idea é que cada quen saque as súas conclusións, ou a súa visión de conxunto, grazas a esas historias vitais, algunhas bastante completas e outras, lamentabelmente, menos. De non acoutar no espazo, no tempo ou en función dos ítems escollidos, a historia podería desbordarse e, de feito, ocorre. Son consciente de que as referencias espaciais son imprecisas e difusas, ao final recóllense feitos acaecidos noutras provincias e biografías de homes que non desenvolveron a súa militancia maioritariamente na Coruña.

A pesar de viaxar deseguido a Lugo, Ourense ou Pontevedra, non acoutar no espazo implicaría que nunca puidese parar. Este volume e esta idea ten este punto localista, mais deixa abertas moitas portas, entre elas, a de facer o mesmo no resto do país.

— Neste traballo estuda só os homes e as mulleres que participaron en accións armadas, a xente chamada "do alto", ou detense tamén naqueles que se botaron ao monte sen chegaren a coller armas ou mesmo nas que colaboraron desde o que demos en chamar "a chaira", tamén sen intervención directa na resistencia coas mans armadas?
As e os enlaces da guerrilla teñen por forza que estar presentes; ningún traballo que pretenda ser serio pode obvialos. Están, mais o fenómeno da colaboración coa guerrilla do alto merece un traballo propio, sólido e minucioso que analice as súas características e vicisitudes e, na medida do posíbel, consiga identificalos dándolles nome e entidade propia. Por iso non vou dicir que este traballo versa sobre eles porque non quero rebaixalos a seren comparsas dos combatentes armados. Teñen que estar e están, pois non reparo en nomealos sempre que me é posíbel: desde a identificación que fai o propio Foucellas dos seus colaboradores até os innumerábeis enlaces xulgados tras a morte de Manuel Ponte, pasando por concrecións máis precisas como a identidade dos enlaces que acolleron Manuel Díaz Pan tras caer ferido despois do encontro que acaba coa vida de Marrofer, Elisardo Freijo e José Doldán. 

—Cales son as causas principais da progresiva deriva de desgaste do movemento guerrilleiro: cansazo, infiltracións, renuncias, desencontros políticos, contrapartidas das forzas represivas...?
Si, é un pouco de todo iso. A inacción das potencias occidentais foi un duro golpe, evidentemente: sen a esperanza da intervención estranxeira a posibilidade dun levantamento armado do pobo tornábase irrealizábel. Sen unha meta clara e relativamente realista, se temos en conta o devir da II Guerra Mundial e a suposta liberación do xugo fascista que ansiaban, a loita guerrilleira perde a súa razón de ser. Só lles queda procuraren a supervivencia, tentaren salvar a vida por saberse obxectivo prioritario das forzas represivas. O réxime, unha vez que se sentiu forte, premeu o acelerador para liquidar dunha vez o movemento guerrilleiro: incrementou a presión sobre os colaboradores, potenciou as infiltracións, as delacións e subornos, promoveu as contrapartidas....

Cortaron o cordón umbilical dos homes do monte co mundo real: afastaron deles a xente do común que tanto os amparara. Sen redes de solidariedade, sen obxectivos, perseguidos, traizoados... a guerrilla esmoreceu sen remedio.

O papel do PC na dirección

Teñamos a ideoloxía que teñamos, non podemos negar que o papel do Partido Comunista na guerrilla foi absolutamente principal, e é antihistórico tentar reescribir a historia substituíndo a importancia do PCE por outras correntes; temos un exemplo paradigmático aquí na Galiza con José Gómez Gayoso e Antonio Seoane Sánchez. Comunistas de probada fidelidade, coa súa chegada a guerrilla vive un desenvolvemento inédito. Efémero, ben é certo, pero é que a falta de apoios e o poder do rival facía case imposíbel que tivera outro final.

Na guerrilla non só había comunistas; penso que para non ferir susceptibilidades, entrar en controversia e tampouco faltar á verdade, sería mellor falar de demócratas ou antifascistas, que iso érano practicamente todos, pero se queremos fiar máis fino temos que ter en conta que tamén había socialistas, republicanos ou anarquistas. 

Comentarios