A Xustiza acredita a "administración irregular" de Editorial Compostela SA

Nunha sentenza con data de 9 de abril de 2024, afírmase que "se elaboraron contas irreais" da antiga editora de 'El Correo Gallego', polo que se condena José Manuel Rey Novoa, a cinco anos de inhabilitación para administrar bens alleos.
José Manuel Rey Novoa (Foto: El Correo Gallego).
photo_camera José Manuel Rey Novoa (Foto: El Correo Gallego).

O Xulgado do Mercantil número dous da Coruña considerou irregular o concurso de acredores de Editorial Compotela SA e condenou o administrador único e ex director de El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa, a cinco anos de inhabilitación para administrar bens alleos.

Nunha sentenza con data de 9 de abril de 2024, afírmase que "se elaboraron contas irreais da compañía", con "numerosas irregularidades contábeis por contía elevada, a cal supuxo unha alteración do patrimonio da compañía exhibindo unha situación ficticia da súa solvencia".

E isto produciuse "sen que a concursada nin o afectado pola cualificación culpábel facilitasen nin sequera versión que puidese permitir chegar a unha conclusión diferente". Contra esta sentenza cabe interpor recurso de apelación.

Igualmente, condénase Rey Novoa a unha inhabilitación de cinco anos para representar ou administrar a calquera persoa, ao cesamento dos cargos que puidese aínda ostentar na concursada e á perda de calquera dereito que tivese como acredor concursal ou da masa. Neste sentido, a administración concursal e a Fiscalía pedían a culpabilidade ao entender unha "irregularidade relevante" na contabilidade da compañía, cuestión aceptada pola Sala.

Auditoría

O auditor formulou un informe "con condicións destacábeis" relativo a 2017 e 2018, entre as que se atopaban: a "non contabilización polo criterio do pagamento das indemnizacións aos traballadores pola redución de persoal, utilizando o criterio de vencemento dos prazos de pagamento, o que afecta directamente á conta de resultados deses exercicios en 2 millóns de euros". Tampouco se contabiliza a deterioración das contas debedoras de clientes que superan os 2 millóns de euros.

Para os exercicios 2019 e 2020. o auditor incidía no exposto, á vez que apuntaba a uns activos fixos "altamente valorados" en 3,4 millóns, así como as aplicacións informáticas, en 1,1 millóns de euros, "estando estas partidas dubidosamente valoradas". A isto únese a contabilización de préstamos a longo prazo "cando deberían trasladarse ao curto prazo, o que altera a imaxe fiel do patrimonio e situación financeira da sociedade exhibindo unha situación ficticia de solvencia".

Todo iso leva a que o patrimonio neto pase de signo positivo en 2019 a negativo en 8,6 millóns de euros en 2020. Así, en 2021 continúase co empeoramento dos datos exhibidos no balance de situación como consecuencia da caída na cifra de negocio, e un agravamento da situación de insolvencia".

Concurso

En xuño de 2022, o xulgado declarou en concurso voluntario de acredores á entidade Editorial Compostela -naquel entón, editora da cabeceira El Correo Gallego- ao considerar acreditada a súa insolvencia. En novembro de 2022, o mesmo xulgado outorgou a venda de Editorial Compostela ao Grupo Prensa Ibérica por 1,6 millóns de euros.

El Correo Gallego forma agora parte agora de Prensa Ibérica, grupo de comunicación propietario de cabeceiras como Faro de Vigo e El Periódico. Editorial Compostela SA, con case 1 millón de euros, figuraba a mediados de 2023 entre o grandes debedores da Galiza na lista de contribuíntes que deben a Facenda máis de 600.000 euros.

Comentarios