MEMORIA E HISTORIA

Idomeni, zona cero

Imaxes cedidas por Alberte Ameneiros, voluntario no campo de persoas refuxiadas. 

Comentarios