MEMORIA E HISTORIA

Memoria histórica: homenaxe na Limia a Benito Valencia Bouza e ao Sindicato Campesino de Souto

Fotografías: Xan Muras

comentarios