Ricardo Fandiño Pascual

A protección das infancias e as adolescencias

Os nosos sistemas de protección ás persoas menores de idade débense adaptar necesariamente a unha nova normalidade.