Mário Herrero Valeiro

Mário Herrero Valeiro
star
Libros: 'Ética do abandono', de Mário Herrero Valeiro

O ocaso e os coidados

O autor tira do fío do drama persoal para trazar un retrato onde, sen esquecer o seu papel como enunciador poético, vai amosándonos toda unha teoría sobre as sociedades contemporáneas.