Branca Vilela

Branca Vilela.
star
Libros

A ofensa de escribir

Escribir como resistencia, como evasión e como necesidade. Como aproximación a un tipo de clausura e paixón, experimentada de maneira carnal e próxima ao sexo, que só pode espertar os celos de quen non quere ser compartido.