Albert Memmi

albert memmi
CULTURA

O derradeiro retrato de Albert Memmi

Albert Memmi deixa unha elaboración teórica que permite explicar as consecuencias últimas da dominación dun pobo por outro. Analiza os efectos sociolóxicos e psicolóxicos da opresión para abrir camiños de liberdade e achega categorías doutrinais decisivas na conformación do pensamento galego.