NA GALIZA Só EXISTE UNHA UNIDADE ESPECíFICA PARA O TRATAMENTO DESTA DOENZA

querENDO, unha asociación para rachar coa invisibilidade da endometriose

Trátase dunha enfermidade que atinxe, segundo a UE, 14 millóns de europeas mais na Galiza só existe unha unidade específica para o seu tratamento.

Endometriose
Comentarios