"Os prexuízos de xénero levan a xulgar, en vez do delito, a conduta da vítima"

Non valorar de forma obxectiva o testemuño dunha muller que tardou en denunciar, negar unha agresión sexual porque non houbo unha negativa rotunda... Son algúns dos "prexuízos nocivos" que debulla o libro O axuizamento de xénero, que presentou o maxistrado José Fernando Lousada Arochena.

IMG_20200218_120414
photo_camera IMG_20200218_120414
Comentarios