A Xunta declara "ambientalmente viábel" o parque eólico de Naturgy na antiga central de Meirama

A documentación achegada pola empresa recolle diversas afeccións á fauna e o medio natural e o Concello de Cerceda alertara da "escasa" distancia dalgúns aeroxeradores ás vivendas.

Parque eólico de Naturgy na Pastoriza, na comarca da Terra Chá. (Foto: Europa Press)
photo_camera Parque eólico de Naturgy na Pastoriza, na comarca da Terra Chá. (Foto: Europa Press)

Naturgy dá un paso crucial na súa aposta pola enerxía eólica nos terreos da antiga central de Meirama, en Cerceda. Esta sexta feira o Diario Oficial da Galiza (DOG) dá conta da emisión, o pasado 28 de outubro, da declaración de impacto ambiental (DIA) do parque eólico homónimo. A Consellaría de Medio Ambiente considera o proxecto, deste modo, "ambientalmente viábel".

Segundo consta no documento, consultado por Nós Diario, a proposta final da enerxética consiste na instalación de dez aeroxeradores de 4,45 megawatts (MW) de potencia nominal unitaria, polo que a potencia total instalada sería de 44,5 MW.

"O proxecto sitúase na contorna das instalacións ligadas á explotación mineira e á central térmica de Meirama, así coma o complexo medioambiental de Sogama polo que se trata dunha área moi antropizada pola actividade industrial, conformada por áreas sometidas a procesos de restauración como as entulleiras, onde se desenvolven zonas de prados e cultivos con extensións de matogueiras e masas de especies arbóreas como eucaliptos, piñeiros e caducifolias autóctonas, ou a propia mina a ceo aberto, actualmente convertido en lago artificial", recolle a DIA.

Na área de estudo do proxecto, tal e como recolle a propia documentación achegada pola promotora, confirmouse a presenza de varias especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) coas categorías de "vulnerábel" e de "perigo de extinción".

Así, no referido ao primeiro caso estarían o invertebrado Geomalacus maculosus; o peixe Gasterosteus gmnurus; os anfibios Chioglossa lusitanica, Discoglossus galganoi, Rana temporaria, Hyla arbórea e Rana iberica; as aves Circus pygargus e Scolopax rusticola; e os morcegos Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros.

E nunha situación de extrema vulnerabilidade, catalogados como "en perigo de extinción", estarían as aves Milvus milvus, Vanellus vanellus, Gallinago gallinago e Numenius arquata. A este respecto, a dirección xeral de Patrimonio Natural da Xunta defende que "non é previsíbel atopar parellas nidificantes de Vanellus Vanellus nin de Numenius Arquata nesta zona".

Aliás, a superficie na que se instalará a subestación do parque eólico atópase "parcialmente dentro" da reserva da biosfera das Mariñas-Mandeo, na súa zona de "transición", segundo admite a DIA do proxecto, que tamén afectaría dúas zonas húmidas —encoros de Pumariño e Vilasenín— incluídas no Inventario de Humidais da Galiza.

Máis de 640 particulares e oito asociacións de ámbito ecoloxista, así como o Concello de Cerceda, presentaron senllas alegacións ao proxecto. Parte delas, sostén Medio Ambiente, "non revisten carácter ambiental", ao estaren relacionadas con cuestións como "bens e dereitos afectados, afección económica ás explotacións forestais e agro-gandeiras e retorno social, expropiacións de terreos, seguridade industrial, Plan sectorial eólico, fragmentación do proxecto, aspectos urbanísticos".

Nas súas alegacións, o Concello de Cerceda alertara de que catro dos muíños ficarían, na práctica, a unha distancia das vivendas "inferior" aos 500 metros que marca a lei, ao tempo que puña o foco en que esta distancia, se ben legal, podería resultar insuficiente, pois cando se estabeleceu en 1997 "non se pensaba en aeroxeradores destas dimensións".

comentarios