Un de cada catro delitos de odio na Galiza está motivado pola orientación ou identidade sexual da vítima

Máis de 400 delitos de odio foron rexistrados na Galiza entre 2013 e 2019 -último ano do que se publicaron rexistros-. Deles, 124 foron pola orientación ou identidade sexual da vítima.

 

homofobia odio fascismo
Comentarios