'Vinte pesetas' por quilómetro nos desprazamentos a Madrid para abortar

Sanidade aplica un decreto de 2001 para rebaixar a contía que paga ás mulleres que se deslocan para interromper a súa gravidez.

CHUAC
Comentarios