sábado 15/08/20

É un país para vellos: en 2024 os xubilados duplicarán en Galiza os menores de 20 anos

As proxeccións do INE a dez anos mostran unha Galiza cuns índices de envellecemento sen parangón. Por cada mozo demenos de 20 anos que en 2024 viva no país haberá case o duplo de maiores de 64. Nalgunhas comarcas a proporción será de 4 anciáns por cada mozo. 

Os xubilados duplicarán en Galiza os menores de 20 anos en menos de dez anos
comentarios