POLÍTICA

Desde nós, un mundo mellor

Vídeo do BNG no que, a través de imaxes de figuras históricas da esquerda, o feminismo, e a loita anticolonial; acredita nunha “Galiza, célula de universalidade” das “causas xustas".

Comentarios