Xohán Casal

Xohán Casal
star
Libros: 'O camiño de abaixo', de Xohán Casal

Ética e estética en Xohán Casal

Varias décadas despois Manuel Rivas falará del como "o Kafka coruñés". Efectivamente, neses anos cincuenta ninguén escribe en lingua galega como Xohán Casal, Gonzalo R. Mourullo ou X. L. Méndez Ferrín.