Xoán Curiel

Xoán Curiel.
star
Discos: 'Treides comigo!', de Xoán Curiel

A música trobadoresca actualizada

Xoán Curiel puxo música a unha selección de cantigas creadas por trobadores representativos dos diversos Camiños de Santiago: Fernán Padron, Fernand'Esquio, Bernal de Bonaval, Pero Meogo, Alfonso Gómez, Martin Padrozelos, Nuno Fernández de Mirapeixe, Pero de Veer, Gonzalo López Abente,  Joan Romeu de Lugo e, por suposto, tamén aparece Martin Codax, aínda que este xa se musicou a si mesmo.