sábado 23/10/21

traída

1986 Traslado dos restos de Castelao ao Panteón de Galegos Ilustres (1)
MEMORIA E HISTORIA

35 anos da volta a Galiza dos restos de Castelao

O 28 de xuño de 1984 os restos de Daniel Castelao chegaban a Santiago de Compostela no marco dunha operación política dirixida a lexitimar o réxime autonómico. Mentres o cadaleito do intelectual era…