Suso de Toro

Ana

A impostura

Con "acento cerrado"

Temos memoria, teremos memoria

O que nos funda

Negros, negras

O prezo da vida humana

O que decida Sánchez será

O meu país non é iso

O mesmo de sempre

Un acordo de goberno xa?

Chámase franquismo

Por que non vexo TVG?

Crise sanitaria e crise política

Heroísmo de bata branca

Guerra e paz

Experiencia paranoide de control

Vai mudar todo, mudará

O franquismo no Estado

Empezo a sentir a brisa