sábado 29/01/22

premia

toureiro
INTERNACIONAL

Wert premia un toureiro con 30.000 euros

O ministro de Educación, tamén titular de Cultura, entregou por vez primeira o Premio Nacional de Tauromaquia , creado en 2011, a comezos de decembro, o mesmo mes en que se…