luns 17/05/21

poesía

"Esa imaxe de ledicia e enerxía é a que acode a min cando penso en Xela", comenta X. M. Cáccamo. Foto: Xulio Gil.
Reportaxes
Xela Arias: Voz Galega de Seu

Tres momentos con Xela

Xose María Cáccamo lembra algúns encontros persoais con Xela Arias en situacións ben especiais -no Festival de Poesía do Condado, na organización dos actos da Burla Negra en Vigo e nas mobilizacións…
'Tigres coma cabalos' é o libro que escribe a Xela Arias reencarnada nun Lou Reed feminino. Foto: Xulio Gil
Reportaxes
Xela Arias: Voz Galega de Seu

Xela Arias e a terminoloxía útil

Marga do Val debuxa un perfil da autora achegado á recepción da súa obra, aos impeitizos que tivo que superar. Do Val acode á súa memoria persoal para repasar as marcas que deixou unha poeta que se…
O espazo urbano, pouco frecuentado até entón pola poesía galega, é central en 'Denuncia do equilibrio'. Foto: Xulio Gil
Reportaxes
Xela Arias: Voz galega de seu

A poesía de Xela Arias:

María Xesús Nogueira, editora da obra poética completa de Xela Arias, trata as dimensións crítica, social e política dun corpus literario caracterizado pola innovación formal e temática, polo diálogo…
Xela Arias. Foto: Xulio Gil.
Reportaxes
Xela Arias: Voz galega de seu

Unha voz galega de seu

Manuel Xestoso elabora un percorrido pola obra e a vida da poeta, tratando de discernir cales foron as chaves que uniron ambas e que deron como resultado un dos corpus poéticos máis arriscados da…
Retrato de Xela Arias realizado polo artista Xosé Guillermo.
Reportaxes
Xela Arias: Voz Galega de Seu

Da miña cidade

Marta Dacosta debuxa o marco no que Xela Arias desenvolveu a súa obra: unha cidade, a de Vigo, na que confluían as protestas obreiras contra a reconversión naval e a música da movida, as ombreiras…
Xela Arias. Foto: Xulio Gil
Libros
Libros: 'De certo, a vida ía en serio', de Xela Arias

Unha cotiandade de asfalto e coiro

Unha escolma realizada por María Xesús Nogueira na que os poemas veñen acompañados de fragmentos de entrevistas ou manifestacións da propia Xela que axudan a coñecela mellor e a situala
Xosé Lois García.
Libros
Libros: 'Alefato', de Xosé Lois García

Dos guetos da Galiza

O novo libro de poesía de Xosé Lois García céntrase nun universo só moi esporadicamente aludido desde a literatura galega: a cultura hebrea.
Xohana Torres. Foto: Xan Carballa
Libros
Libros: 'Elexías a Lola', de Xohana Torres

A Biblioteca Xohana Torres

A Biblioteca Xohana Torres é un proxecto que sitúa o libro galego xunto aos máis belos libros de literatura que se poden atopar no mundo editorial de calquera país europeo e que lle dá á obra de…
Avilés de Taramancos, no centro, na taberna de Noia
Libros
Libros: 'Obra poética completa' de Antón Avilés de Taramancos

Avilés de Taramancos: o francotirador da fermosura

A relectura da obra poética de Avilés de Taramancos permite recuperar unha das voces máis potentes da nosa literatura.
Eliseu Mera e Cándido Cabaleiro nun concerto na casa de Rosalía.
Música

A música do pensamento

O encontro entre a música e a poesía posibilita que os dous códigos lle dean forma a un modo de transmisión de contidos que abrangue o sensual e o intelectual, o tanxíbel e o espiritual.
Irene Pin.
Libros
Libros: 'A ollada de ειρήνη', de Irene Pin

Os novos camiños do compromiso

Profundamente atado á experiencia nos campos de refuxiados de Grecia, este libro de Irene Pin ten, ademais desa intensa relación co eido do documental, unha afiliación que o entronca coa poesía…
Enma Pedreira e Laura Romero
Libros
Libros: 'Xelarias, palabra á intemperie', de Enma Pedreira e LauraRomero

Palavra em acovilho

O que fazem Emma Pedreira e Laura Romero, a meias, é criar um artefacto dentro do qual, ou colado como rémora na pele exterior, baleia oceánide, caiba qualquer verso, qualquer trecho da obra de Xela…
Daniel Salgado. Foto Pablo Cayuela.
Libros
Libros: 'Os paxaros e outros poemas', de Daniel Salgado

A natureza e as revoltas

Entre o mellor de Os paxaros e outros poemas está a facilidade coa que escorrega a lectura. A beleza simple das imaxes, absolutamente comprensíbel, tira polas interpretacións múltiples coa sutileza…
Antón Lopo
Libros

O rastro da poesía

Lampíricos , de Antón Lopo, publicadopola Fundación Uxío Novoneyra, recolle os textos da performance que o autor estreou hai máis de sete anos.