Pico Sacro

No alto do Pico Sacro, a lectura da  'Alba de Groria' de Castelao. (Foto: X. C. Garrido)
Reproducimos o pregón lido na suba ao Pico Sacro por Héitor Picallo

O alento do mundo