mércores 19/01/22

parapar

CAM00462
MEMORIA E HISTORIA
RETRATO DUN NACIONALISTA FUSILADO NO 36

César Parapar Sueiras, o irmao da fala

Evocamos a figura dun dirixente clave na conformación do nacionalismo nos anos 20 e 30, na Mariña luguesa, primeiro nas Irmandades da Fala e xa logo no Partido Galeguista.