Nova Escola Galega

MESTRA escríbese en maiúsculas