venres 03/12/21

marx

Karl e Jenny Marx
CULTURA
Reeditado en galego o libro da cubana Paquita Armas

Marx contra os marxistas

Cada xeración vive a historia en presente. Mais nos anos de Karl Marx (Tréveris, 1818 - Londres, 1883) sobre a terra, esa historia parecía entrar nun feroz remuíño. O capital desenvolvíase…