domingo 28/11/21

madagascar

2020052615072549437
INTERNACIONAL

Alquimia ancestral na cura da COVID-19

A medicina tradicional e as crenzas relixiosas xogan un importante papel para a saúde nalgunhas sociedades, ben polo seu efecto físico ben polo psicolóxico. Porén, segundo advirte a comunidade…