domingo 05/12/21

macizo central

384 Andar e Ver
Andar e Ver

Val glaciar de As Lamas-Requeixo

O Macizo Central é coñecido pola súa relación coa neve. A súa situación e altitude fan que reciba abundantes precipitacións, que se manteñen no tempo, e por iso acolle a única estación invernal da…