domingo 24/10/21

identidade gráfica

Un dos signos conservados no Colexio Notarial da Coruña.
Deseño

"Fiz y o meu sinal"

O Colexio Notarial da Coruña atesoura tres ´séculos de historia gráfica  no libro de rexistro de signos, un tema de protodeseño e de comunicación visual da identidade.