grafica

A persiana de Zamorano de Pontedeume celebra a gloria da farmacia moderna.
star
Deseño

Vigor gráfico medicinal

A gráfica, o conxunto da produción do deseño gráfico, culto ou popular, ten un lugar privilexiado no corazón mesmo da cultura e, como tal, forma parte do patrimonio cultural dun país, mesmo que poucas persoas aínda sexan quen de valorar o deseño dun xornal ou dunha caixa de xarope,