sábado 23/10/21

Gerardo Rodríguez Encinas

7b0cb2d9-6dc6-43ae-a15b-6ffcce204ac3
POLÍTICA
Investigación

Estas foron as axudas institucionais recibidas pola fundación que xestiona a residencia do Barco intervida

Desde os seus inicios, a Fundación Fátima contou con importantes apoios institucionais, tanto no financiamento inicial como a través de privilexios obtidos polo seu carácter “benéfico”, así como o…