domingo 16/01/22

Francisco Rodríguez Sánchez

Retrato de Eduardo Blanco Amor. (Foto: Cedida)
CULTURA

A Esmorga

'A Esmorga' ten unha elevada significación simbólica, en todas as ordes, na literatura galega da segunda metade do século XX. Foi orixinada polo asunción consciente dunha realidade nacional negada da…