martes 07/12/21

estarmos

Opinión

Estarmos na Europa

O 75% da normativa emana da Unión Europea. Dende a mañá cedo Europa regula a auga coa que nos duchamos e os alimentos que almorzamos e segue todo o día a regular a nosa…