martes 07/12/21

epistolario

Enterro_de_Murguía,_1923
CULTURA
Terceiro volume de 'Cartas a Murguía'

Un epistolario para a construción da Galiza

Cincocentas cartas de case 300 remitentes, recibidas entre 1886 e 1923, compoñen o terceiro volume do epistolario de Manuel Murguía . Segundo un dos seus editores, Xosé Luís Axeitos , nel…