luns 20/09/21

empresario

Opinión

Empresario exemplar

O presidente da CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, levaba varios meses sen pagar a nómina e as cotizacións á Seguridade Social de máis de 600 traballadores de Air…