sábado 16/10/21

Diego Bernal

387 Libros
Libros

O galego está aí fóra

Cando Pero Vaz Caminha escribe ao rei de Portugal no ano 1500 para narrarlle a descuberta dunha nova terra, refire como no primeiro contacto entre indíxenas e portugueses se crea un clima de festa ao…