xoves 02.07.2020

Novas de deputados

Opinión

O país dos 61 deputados e os 46 asesores

Galiza ten graves problemas. Moitos deles son estruturais e agudizados por esta crise económica -ou estafa, como vostedes prefiran-. A mocidade emigra, moitos dos nosos maiores malviven coas…