Daniel Pino

Daniel Pino.
star
Retratos dun tempo en mudanza

Daniel Pino. Ordenar a Terra con visión galega

Nos anos finais da ditadura, cando Galiza tiña unha rede de estradas e ferrocarrís atrasadísima, a Autoestrada do Atlántico planificouse como un muro que dividía o país. A oposición a como se facía aquela obra, co slogan “Unha navallada na nosa Terra”, aínda queda na memoria. A mobilización constante durante anos logrou racionalizar no posíbel aquel sensentido e, entre moitos logros, elevar as indemnizacións por expropiación. O sociólogo e urbanista Daniel Pino (Forcadela-Tomiño, 1943) foi unha das cabezas daquel movemento popular.