Cuba

Retrato de Urbano Feijóo Sotomayor.
Un proxecto de 1853 levou a condicións de escravitude a case 2.000 galegos na illa

Escravos galegos en Cuba