campo

forraxe rolos rural agro
SOCIAL

O prezo do monte encareceu até 60% na última década

A terra, rústica, agraria ou de monte, revalorízase na Galiza, nunha tendencia que se constata tanto no aumento durante estes últimos anos do prezo dos terreos como no incremento das operacións de compravenda. O Observatorio Galego de Mobilidade de Terras 2021 recolle como o incremento do prezo do monte foi de até 60% desde 2013.