bono

comisión enerxñía e industria
POLÍTICA

A Xunta recoñece que vai pagar con até 6 meses de atraso as axudas aos bonos sociais térmico e eléctrico

O Goberno atribúe o atraso nas axudas, que debían de estar liquidadas no primeiro trimestre, a unha "reorganización" interna.